Home » Informații Evaluare Națională 2020

Informații Evaluare Națională 2020

1. METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011, aprobată prin ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010->03_Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011

2. OMEN nr. 4916 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare - https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%204916_2019%20EN%20VIII%202019-2020.pdf

3. O R D I N privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020 - OMEC_4115_10.04.2020

4. ORDIN Nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României - OMEC-OMS 4266-840- suspendare cursuri si activ. in perioada 2-12.06

5. ORDIN Nr. 4267/841/2020 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării - Ordin comun 4267_2020

6. Procedura nr. 26651/2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare de șanse - https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Procedura%20egalizare%20sanse%20nr%20%2026651_2019.pdf?fbclid=IwAR1jCKrXYUVPCNTSfztauDHUxdmGjOmPQiVHd1fqUmXKWsr1HS9kSRh8o3M

7. Procedura operațională nr. 1561/2020 privind activitatea de supraveghere audio-video - https://www.isjsb.ro/d2020/Procedura%20operationala%20de%20supraveghere%20audio%20video2020.pdf

8. Calendar desfășurare Evaluare Națională - https://www.edu.ro/evaluarea-națională-elevilor-de-clasa-viii-en-viii

calendar EN VIII 2020 nou